Optie 3 - Service

Bij SERVICE leggen we nog meer de nadruk op de dienst zelf. 

Hoe gaat het personeel met elkaar om? Hoe gaan ze met de klanten om? Wat gebeurt er tijdens de dienst? Hoe deskundig verloopt het opdienen? 

Er wordt uitvoerig gekeken hoe het personeel met de klant omgaat en of de kelner voldoende kennis en ervaring heeft. Ook wordt er gelet op de verkooptechnieken die uw medewerkers gebruiken.

Deze optie wordt gekozen door bedrijven die Mystery Visitors inzetten om te evalueren of het personeel de opgelegde procedures correct opvolgen, medewerkers écht verkopen en zo ook optimaal bijdragen aan uw omzet

Wanneer je kiest voor optie 1-2 en 3, dan heb je een volledig overzicht over jouw medewerkers en de verantwoordelijken. 

100.43 €