Optie 8 - Concept

We bekijken vanuit het standpunt van de klant hoe het totale concept wordt ervaren. 

Hoe zit het plaatje? Is er een herkenbaar idee voor de klant? 

Begrijpt de klant wat u bedoelt of waarover het concept gaat? Wat ervaart hij als uw niche? Wat denkt uw klant dat het concept inhoud? 


100.43 €