Optie 2 - Personeel

We bestuderen en evalueren het gedrag van uw personeel en hoe dit uw klanten beïnvloed. Zowel t.o.v. de klant, teamverband als individueel (per medewerker). 

U kunt deze optie naar wens aanpassen en de punten waarop dient gelet te worden aangeven. 

Deze optie wordt gekozen door bedrijven die meerdere filialen hebben.

Deze optie is interessant als je wil opvolgen hoe jouw medewerkers met procedures omgaan en of de verantwoordelijke voldoende dirigeert. 

CEE-MORE raadt aan om bij deze optie met ons contact op te nemen om zo ook, de te volgen procedures en richtlijnen dat moet opgevolgd worden door uw medewerkers of het management, te bespreken. Zo kan de Mystery Visitor een correcte, aangepaste, betere opvolging garanderen. 

100.43 €