Algemene Voorwaarden bij een bestelling via een Sales Agent


1. De klant heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij anders aangeduid in het online formulier.


2. De klant meld aan CEE-MORE uitsluitend schriftelijk dat hij wil afzien van zijn bestelling. 

3. Dat mag per e-mail of per aangetekend schrijven. Telefonisch of via voicemail, een andere niet omschreven toepassing, eender welke ander communicatiemedium of een mondelinge annulatie worden niet aanvaard. De klant hoeft geen reden op te geven.


4. CEE-MORE betaald de klant terug op dezelfde manier als hij heeft betaald.


5. CEE-MORE zal het bedrag nooit in cash terug betalen. Wanneer dit voorvalt, zal CEE-MORE het bedrag terugstorten op de rekening van de klant.


6. Een kopie van het bestelformulier kan op eenvoudig verzoek via e-mail worden aangevraagd via admin@cee-more.be


7. De bestelling vond plaats via een verkoper die ter plaatse het online document heeft ingevuld.


8. De klant bevestigd dat het invullen onder zijn toezicht heeft plaatsgevonden en te zullen aanvaarden.


9. De klant ontvangt van CEE-MORE een bevestiging van zijn betaling en van zijn bestelling.

De betaling gebeurt via de beveiligde servers en functies van Stripe. 


10. De klant kan na het plaatsen van de bestelling steeds zijn bestelling laten aanpassen.


11. Klachten na een wijziging zullen achteraf niet worden aanvaard als er vergissingen ontstaan wanneer de Mystery Visitor niet tijdig de wijzigingen heeft kunnen aanvaarden. 


12. De aanvaarding is pas geldig wanneer betrokken Mystery Visitor via e-mail heeft gemeld aan CEE-MORE deze te hebben ontvangen. 


13. De verantwoordelijkheid blijft ten laste van de opdrachtgever zolang de betrokken Mystery Visitor deze niet via e-mail heeft aanvaard. CEE-MORE is niet aansprakelijk voor fout uitgevoerde Mystery Visits die betrekking hebben op de wijziging.


14. De klant beseft dat voor een Mystery Visit en/of een Mystery Scan een exacte datum niet kan worden afgesproken en dat in dit geval de dag in het veld 'UITVOERDATUM' niet de dag is waarop het bezoek zal plaatsvinden maar eerder een indicatie.


15. De Mystery Visitor bezorgt CEE-MORE na het bezoek een geldig btw-ticket. De Mystery Visitor moet ook een foto nemen van het hoofdgerecht die hij heeft genuttigd. Dat gerecht dient — minstens — op het btw-ticket te staan. Dit dient ook als bewijs van de uitgevoerde opdracht. 


16. CEE-MORE zal na het afleggen van het bezoek een factuur vragen wanneer de Mystery Visitor het originele btw-ticket aan CEE-MORE bezorgde.


17. Een onbetaalde factuur betekent niet automatisch een annulering van de bestelling.


18. De klant dient voor het annuleren van zijn bestelling voorwaarde 1. en 2. te voldoen.


19. Zelfs al is de uitvoerdatum verstreken dan nog dient de klant zijn factuur te voldoen.


20. Het recht om een nieuwe datum af te spreken, na de onbetaalde factuur te hebben voldaan, vervalt. U kunt zelfs nadat de factuur werd vereffend geen aanspraak meer maken op een nieuwe datum voor uitvoering van de vervallen bestelling.


21. De klant erkent ook de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Wanneer er tegensprekende elementen in beide voorwaarden voorkomen dan hebben bij een bestelling die werden gemaakt via een verkoper de 'Algemene Voorwaarden bij een bestelling via een verkoper' voorrang op de Algemene Voorwaarden. 

*Versie 31/03/2019.